Top

Čekání na U.F.O.

Soubor fotografií

Soubor inspirovaný touhami a čekáním na „něco neidentifikovatelného“, na zlom v našem životě, na lásku, přerušení sterotypu, naplnění našich představ. Onen předmět našeho čekání však nepřichází a my se chytáme všech možných náznaků a vkládáme do nich své naděje. Do fotografií je v počítači doplněn objekt čekání, ale už svou přítomností zpochybňuje identitu očekávaného.

 

This cycle is inspired by desires and waiting for „something unidentifiable“, for a break in our life, for love, interruption of stereotype, fulfilling our expectations. The subject of our expectation, however, does not come and we catch at all possible implications, imposing our hopes onto them. The photographs are completed with an object in the computer, but its presence casts doubt on the identity of the expected.