Top

City v cizím city

Soubor fotografií

Barevný dokument o cizincích žijících v Praze, o jejich představách a snech, se kterými přišli do České republiky.
2. cena MioPhotoAward 2006.

 

A colour documentary on foreigners living in Prague, their ideas and dreams which they came to the Czech Republic with.
2nd award at MioPhotoAward 2006.