NEZAJKLÍNEJ LES (2007)
Ilustrace k básnické sbírce Daniela Hanšpacha.

DON´T DEFY THE FORREST (2007)
Illustrations for the poetry collection written by Daniel Hanšpach.

Nezaklínej les - Don´t Defy the Forrest - Barbora Kuklíková
Nezaklínej les - Don´t Defy the Forrest - Barbora Kuklíková
Nezaklínej les - Don´t Defy the Forrest - Barbora Kuklíková
Nezaklínej les - Don´t Defy the Forrest - Barbora Kuklíková
Nezaklínej les - Don´t Defy the Forrest - Barbora Kuklíková
Nezaklínej les - Don´t Defy the Forrest - Barbora Kuklíková
Nezaklínej les - Don´t Defy the Forrest - Barbora Kuklíková
Nezaklínej les - Don´t Defy the Forrest - Barbora Kuklíková
Nezaklínej les - Don´t Defy the Forrest - Barbora Kuklíková