Hospic (2013)
Dokument mapující 19 hospiců v České Republice. Na projektu pracuji...
.

Hospice (2013)
Document about 19 hospices in the Czech Republic. I am working on the project
...

Hospic - Barbora Kuklíková