FOTOGRAFICKÉ KONSTELACE (2012)
sběrný dokument - na projektu pracuji...

PHOTOGRAPHY CONSTELLATIONS (2012)
collection document - working on project....