EVES69 A MERUNKA (2006)
Vizualizace jednoho chatového rozhovoru.

EVES69 AND MERUNKA (2006)
A visualization of a chat conversation.

EVES69 a Merunka - EVES69 and Merunka - Barbora Kuklíková
EVES69 a Merunka - EVES69 and Merunka - Barbora Kuklíková
EVES69 a Merunka - EVES69 and Merunka - Barbora Kuklíková
EVES69 a Merunka - EVES69 and Merunka - Barbora Kuklíková
EVES69 a Merunka - EVES69 and Merunka - Barbora Kuklíková
EVES69 a Merunka - EVES69 and Merunka - Barbora Kuklíková
EVES69 a Merunka - EVES69 and Merunka - Barbora Kuklíková