CITY V CIZÍM CITY (2004)
Barevný dokument o cizincích žijících v Praze, o jejich představách a snech, se kterými přišli do České republiky.

FEELINGS IN THE FOREIGN CITY (2004)
A colour documentary on foreigners living in Prague, their ideas and dreams which they came to the Czech Republic with.

City v cizím city - Feelings in the Foreign City - Barbora Kuklíková
City v cizím city - Feelings in the Foreign City - Barbora Kuklíková
City v cizím city - Feelings in the Foreign City - Barbora Kuklíková
City v cizím city - Feelings in the Foreign City - Barbora Kuklíková

  

  

  

City v cizím city - Feelings in the Foreign City - Barbora Kuklíková
City v cizím city - Feelings in the Foreign City - Barbora Kuklíková
City v cizím city - Feelings in the Foreign City - Barbora Kuklíková
City v cizím city - Feelings in the Foreign City - Barbora Kuklíková

  

  

  

City v cizím city - Feelings in the Foreign City - Barbora Kuklíková
City v cizím city - Feelings in the Foreign City - Barbora Kuklíková
City v cizím city - Feelings in the Foreign City - Barbora Kuklíková
City v cizím city - Feelings in the Foreign City - Barbora Kuklíkováy

  

  

  

City v cizím city - Feelings in the Foreign City - Barbora Kuklíková
City v cizím city - Feelings in the Foreign City - Barbora Kuklíková
City v cizím city - Feelings in the Foreign City - Barbora Kuklíková
City v cizím city - Feelings in the Foreign City - Barbora Kuklíková