4 stupně zorného pole (2010)
narozena 1986
stříbrná medailistka z Paraolympiády v Turíně (2006) a bronzová ve Vancouveru (2010)
studentka žurnalistiky na FSV UK
absolventka konzervatoře J. Deyla v Praze – obor příčná flétna, kytara
copilotka ultralehkého letadla
její zorné zrakové pole je zúženo ze 180 stupňů na 4 stupně

4 degree field of vision (2010)
born in 1986
silver medal at the Paralympics in Turin (2006) and bronze medal in Vancouver (2010)
student of Journalism at the Faculty of Social Sciences of Charles University (FSV UK)
graduate of Conservatory of J. Deyl in Prague, subjects – flute and guitar
co-pilot of an ultralight plane
her field of vision is narrowed from 180 to 4 degrees