BARBORA KUKLÍKOVÁ

  Fotografické konstelace - Barbora Kuklíková Hospic - Barbora Kuklíková Trvalá neudržitelnost - Barbora Kuklíková  
  T4 stupně zorného pole - Barbora Kuklíková V pohybu - Barbora Kuklíková

Skláři - Barbora Kuklíková

 
  TRANSCONTINENT - Barbora Kuklíková One world - Barbora Kuklíková Matky / Dcery - Barbora Kuklíková  
  Nezaklínej les - Barbora Kuklíková In - Ty - My - Ta - Barbora Kuklíková Ghost - Barbora Kuklíková  
  Lunární kalendář - Barbora Kuklíková Eves69 a Merunka - Barbora Kuklíková Čekání na UFO - Barbora Kuklíková  
  Julie - Barbora Kuklíková City v cizím city - Barbora Kuklíková  

 

   

IRITUÁLY (2001)
Soubor černobílých fotografií o stereotypech v mužském a ženském chování a soužití.

JA ANASTÁZIA (2002)
Ilustrace básnické sbírky Kataríny Janigové, kde se prolíná identita autorky s jejím "dvojčetem", ať už životě nebo pouze na poli poezie.

CESTA TAM A ZASE ZPÁTKY (2002)
Dokument z fotografického happeningu.

JULINKA (2002)
Fotografický příběh malé holčičky.

HOTEL (2003)
Samota, izolovanost, náhodné setkání lidí spících v jednom domě.

CITY V CIZÍM CITY (2004)
Barevný dokument o cizincích žijících v Praze, o jejich představách a snech, se kterými přišli do České republiky.

JULIE (2005)
Pokračování dokumentu o Julii.

DOŇA ISABELLA / CLINIC STORY / CLAPTOWOMAN (2005)
Módní story.

WEEKYVY (2005)
Ilustrace knihy Kataríny Janigové.

ČEKÁNÍ NA UFO (2005)
Soubor inspirovaný touhami a čekáním na "něco neidentifikovatelného", na zlom v našem životě, na lásku, přerušení sterotypu, naplnění našich představ. Onen předmět našeho čekání však nepřichází a my se chytáme všech možných náznaků a vkládáme do nich své naděje. Do fotografií je v počítači doplněn objekt čekání, ale už svou přítomností zpochybňuje identitu očekávaného.

DANA (2005)
Dokument.
  

GHOST (2005)
Čtyři příběhy na motivy detektivek a televizních hororů poklesnejší úrovně.

EVES69 A MERUNKA (2006)
Vizualizace jednoho chatového rozhovoru.

LUNÁRNÍ KALENDÁŘ (2006)
Deset měsícu, deset portrétu, každý měsíc jiná žena představující danou vývojovou etapu dítěte. Soubor vznikl jako kalendář s texty významného českého porodníka MUDr. Romana Chmela.

IN-TY-MY-TA (2005/6)
Fotografický rozhovor s dcerou Terezií, zaznamenaný během jejího prvního roku života.

NEZAKLÍNEJ LES (2007)
Ilustrace k básnické sbírce Daniela Hanšpacha.

MATKY / DCERY (2007/8)
Projekt o jednom z nejsilnějších vztahů, jaký za svůj život navážeme, o propojení mezi matkou a dcerou. Toto pouto nás ovlivňuje na celý život, předurčuje další vztahy, místo ve společnosti, způsob života a v neposlední řadě i vnímání sebe sama. Propojení osobnosti a jejího životního prostoru. O každém z nás promlouvá nejen jeho vnější podoba, ale také místo, kde žije. Je jeho světem, který někdy vědomě, někdy nevědomě, utváří a nechává do něj vstoupit okolí. Přenášení či naopak popírání modelu prostředí, ve kterém jsme vyrůstaly, a které z největší části vytvořily naše matky. Míra osvobození i sounáležitosti. Závěr souboru je malá “identifikační sonda” do vnějších podob žen a dívek, které se zúčastnily projektu. Toto samostané zastavení je záměrně izolované od prostředí a nechává prostor pro vyjádření samotných tváří. Protože jen tak náš vnější i vnitřní život zůstává v rovnováze.

ONE WORLD (2009)
Portrétní soubor o lidech připravujících festival o lidských právech ONE WORLD.

TRANSCONTINENT (2009)
Soubor fotografií o partnerství, síle kořenů našeho původu, vlivech rozdílných kultur. Jak daleko sahá globalizace, národní svébytnost, zvyklosti a tradice v tak intimní sféře jako je partnerství dvou lidí? Téma soužití Čecha / Češky s mimoevropským partnerem. Jaké je to žít s někým z druhé strany zeměkoule, s někým jiné řeči, náboženství, rasy či mentality? Tato sociologicko-psychologická studie balancuje na pomezí reálného dokumentu a fikce. Reální partneři v životě a současně i sobě zcela neznámí lidé, které ale láká na chvíli narušit svoje zaběhlé stereotypy v komunikaci a ve vztazích. Reálné partnerství kontra fiktivní spojení dvou neznámých lidí.


4 stupně zorného pole (2010)
Anna Kulíšková – narozena 1986
stříbrná medailistka z Paraolympiády v Turíně (2006) a bronzová ve Vancouveru (2010)
studentka žurnalistiky na FSV UK
absolventka konzervatoře J. Deyla v Praze – obor příčná flétna, kytara
copilotka ultralehkého letadla
její zorné zrakové pole je zúženo ze 180 stupňů na 4 stupně

    

 

 

       © webdesign D-sign.cz